20160920

සිරිධම්ම හිමිගේ රහත් බව -:- මා ලියූ ලිපි

 1. සමන්ත භද්‍ර නිවන ලෙස විඳින්නේ මෝහයයි.
 2. මං කාටවත් බය නෑ. මං සියල්ලන්ටම අභියෝග කරනෝ. -සිරිධම්ම හිමි
 3. සිරිධම්ම හිමි, ඔබ රහතෙක් නොවෙයි.
 4. සිරිධම්ම විපස්සනාව බොනිකර තරුවක්.
 5. සිරිධම්ම සමග කුකුළු පොරය ඇරඹෙන තුරු...
 6. සිරිධම්ම හිමි සහ අතුල සිරිවර්ධන -VFM නාලිකාවේ සංවා...
 7. - නොවිඳීම -VFM සංවාදයෙන් කොටසක් - සිරිධම්ම හිමි සහ අතුල සිරිවර්ධන
 8. VFM විවාදයේදී මා අතින් වූ වරදක්.... -සමාවෙන්න. 
 9. සිරිධම්ම හිමි රහත් වෙන්නත් පුලුවන් .. නොවෙන්නත් පුලුවන්
 10. සිරිධම්ම හිමිට විවෘත අභියෝගයක්. 2016 ජූලි 24
 11. සිරි ධම්ම හිමිත් මතු භවයක පසේ බුදු කෙනෙක් ???
 12. ත්‍රිපිටකයෙ නැති සත්‍යයක් සිරිධම්ම හිමිගෙ අවබෝධය තුළ තියනවාද?
 13. සමථයෙන් රාගය ප්‍රහීණ වේ? - නොවේ? -සිරිධම්ම ගෝලයෙක්...
 14. බුදුන් වහන්සේ, මර්වින් සිල්වා සහ සිරිධම්ම හිමි සමා...
 15. සිරිධම්ම ගෝලයන්ගෙ විපස්සනාව සහ සැබෑ විපස්සනා මග......
 16. සමථ විපස්සනා විවාදාභිමුඛ හමුව 2 -සිරිධම්ම හිමි - අ...
 17. සැබෑ විපස්සනාව සහ සිරිධම්ම හිමි දෙසන ව්‍යාජ විපස්සනාව...
 18. මේ ජීවිතයෙම සෝවාන් වෙන්න පුලුවන්ද?, හැම කෙනෙකුටම.....
 19. ප්‍රායෝගික විපස්සනා අත්දැකීමක්.
 20. පුහුදුන් තැනැත්තාගේ විඳීම ආර්ය ශ්‍රාවකගෙන් වෙනස් ව...
 21. "සිහිය නැති වූ විට කලබල නොවන්න" -සිරිධම්ම හිමිට වැ...
 22. ආශ්‍රමවාසී ධම්මජාත හිමිගෙන් නව නිකායක් සහ ආශ්‍රමයක්?
 23. භික්ඛු ධම්ම ජාත හිමිගේ මිහිරි තර්ජනයක්, Facebook මගින්
 24. රහත් වෙස් ගත් සමන්ත හිමි පිළියන්දලින් ජනපති පුටුවට.
 25. සාපේක්ෂක ඉවත් කරන්න! නිවන නොමිලේ.
 26. සිරි සදහම් ආශ්‍රමවාසීන්ගේ නිදහස වහා බිඳෙන සුළුය. 
 27. රහතන් වහන්සේ තුළ අඳුර නැහැ... ආලෝකය පමණයි.

No comments:

Post a Comment