20160713

"සිහිය නැති වූ විට කලබල නොවන්න" -සිරිධම්ම හිමිට වැරදුණ තැනක්..

ඉවසන දනා රුපු යුදයට නැති කඩුව
කොස් කොටන්නද?


ඉවසන දනා රුපු යුදයට ජය කොඩිය.
යුද්දෙට නැති කඩුව කොස් කොටන්නද?

මේ දෙකම නොතේරෙන කෙනෙකුට පුලුවනි
මේ දෙක මිශ්‍ර කරලා අලුත් පිරුළක් හදන්න.

''ඉවසන දනා රුපු යුදයට නැති කඩුව කොස් කොටන්නද?''
අලුත් පිරුළ නොතේරෙන මිනිස්සු
ඔහු රහතෙක් විදියට ගරු කරනවා.

සිරිධම්ම හිමි හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, මුස්ලිම් පාඨ
ත්‍රිපිටකය සමග මිශ්‍ර කරලා දේශනා කරනවා.
බුදුන් වහන්සේ ආවත්
සිරිධම්ම හිමිගෙ
මිශ්‍ර දහම විග්‍රහ කරන්න බෑ.

සිරි දහම පිළිපදින්න
පිටසක්වළ ජීවියෙක් වගේ
අලුත්ම මිනිහෙක් නිර්මාණය කරන්න වෙනවා.

ඔහු සිහිය දියුණු කරන්න භාවනාවක් කියනවා
ඒ භාවනාව විග්‍රහ කරල බැලුවොත්
අපි අහලා තියන අපභ්‍රංස කතාවක් වගෙයි.

පූසො දෙන්නෙක් රෑ තිස්සෙ පොරකාලා
උදේ බලන කොට
වලිග දෙක විතරක් ඉතුරුවුණා..


උන් දෙන්නා එකිනෙකා ගිලලා...

සිරිධම්ම දහමත් ඒ වගෙයි.

''මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන සිහියෙන් ඉන්න.
සිහිය නැතිවුණාම කලබල නොවන්න.''


ඔබ මනස ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා.
සිහිය නැති වෙනවා.
එවිට කලබල වෙන්නෙ ඔබ
ද..?
ඔබත් සිහියත් සිතත් කියන්නෙ තුනක්ද?

සිහිය පවත්වන්නෙ කවුද? කලබල වන්නේ කවුද..?
සිහියත් නොවන, මනසත් නොවන
තුන්වැන්නෙක්ද?

සිහියත් මනසත් සමග
මේ තුන්වෙනි අංගයත් තියන කෙනෙක්
අලුතෙන්ම හදන්න වෙනවා.

සිහිය සහ මනස පමනක් තියන මිනිසාට
මේ ක්‍රමයට බවුන් වඩන්න බැහැ.


ඔබ යනු
 ඔබේ මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය පමණක්ද?"සිහිය පැමිණි විට සිහිය පැමිණි බව දැනගන්න"

ඔබ, මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය, සිහිය
යන තුනම දකින්නේ කුමක්ද?
එවැන්නක් ලොව පවතිනවාද?

සිහිය නැතිවීමක් ගැන හෝ
 නැතිවෙන සිහිය යළි පැමිණීමක් ගැන
 බුදු දහමෙහි කොතනකවත් නැත.

"සිහිය නැති වූ විට කලබල නොවන්න"

සිහිය නැති වූ විට කලබලවන්නේ කුම
ක්ද?
සිහිය නැති වූ බව දැනගන්නේ කුමකින්ද?
සිහිය පැමිණිවිට දැනගන්නේ කුමකින්ද?
සිහිය ඇති නැති බව දකින්නේ කුමකින්ද?

එවැන්නක් ගැන
 බුදු දහමෙහි සඳහන්ව නැත.


''මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන සිහියෙන් ඉන්න.
සිහිය නැතිවුණාම කලබල නොවන්න.''

මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන
සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට
සිහිය නැති වුණොත් සිහිය නැති වෙන්නෙ
මනස ගැනයි.

සිහිය නැති වුණාම කලබල වෙන්නෙ සිහියද?
සිහිය වෙන්න බැහැ.
සිහිය නැති වෙලානෙ.

සිහිය නැති වුණාම කලබල වෙන්නෙ මනසද?
මනස වෙන්නත් බෑ.
සිහියෙන් ඉන්නෙ මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වයනෙ.

විදුලි පන්දම අල්ලගෙන
මනස දිහා බලන් ඉන්න වෙලාවෙ
විදුලි පන්දම නිවෙනවා.
මනසද කලබල වෙන්නෙ?

සිහිය මනස බලා ඉන්නවද.
මනස සිහිය දෙස බලා ඉන්නවද?

ඉවසන දනා රුපු යුදයට නැති කඩුව
කොස් කොටන්නද?
කාටද මේ ප්‍රකාශය පැහැඩිලි කරන්න.
මෙවැනි අගක් මුලක් නැති දහමක් දෙසන කෙනෙකුට
මගේ දහම පරදවන්න බෑ
කියන ප්‍රකාශය කරන්න පුලුවන්.

සිහියත් නොවන, මනසත් නොවන
 තුන්වැන්නක් ගැන සිරිධම්ම හිමි කියන්නේ
 ඔහු මනසත් සිහියත් දෙකම නොදන්නා නිසාය.

බුදුන් වහන්සේ උගන්වන සිහිය
ලෝකෙ තියන උතුම්ම මානසිකත්වයයි.
පුහුදුන් කෙනෙක්
නිවන දක්වා රැගෙන යන්නේ
බුදු දහමෙහි උගන්වන සිහිය වැඩීමෙන්.

බුදු දහමට අනුව
 විපස්සනා වඩන කෙනෙක් සිහිය පවත් වන්නෙ
 තමන්ගෙම කය ගැන සහ සිත ගැනයි.

හැම මොහොතකම කයත්
 සිතත් වෙනස් වෙනවා.
මේ වෙනස් වීම් එකිනෙකට සම්බන්ධයි.
කය හෝ සිත තනිව වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.

විපස්සනා විදියට හිත බලන්න උගන්වන
කය ගැන සිහිය වඩන්නෙ නැති කෙනෙකුට
 සිහිය ගැන කතා කරන්න බැහැ.
සිහිය පොත් පත්වලින් ඉගෙන ගන්නත් බෑ.

 සිරිධම්ම හිමි ත්‍රිපිටකය කටපාඩම් කළාට
 සමථ විපස්සනා දෙකම දන්නෙ නෑ.

ඔහු සමථ භාවනාව සම කරන්නෙ
සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වරකට එක බැගින්
නොයෙක් අරමුණු පස්සෙ හඹා යන ගමනටයි.

සමථ භාවනාව යනු එක අරමුණක...
බොහෝ වෙලාවක් සිත රඳවා තබා ගැනීම බවත්
එහි අරමුණ
නොයෙක් අරමුණු පස්සෙ හඹා යන
නොදැමුණු සිත දමනය කිරීම බවත්
සිරිධම්ම හිමි දන්නේ නෑ.

සිත වර්තමානයෙහි තබා ගැනීම
 සිත ශූන්‍ය කිරීම උගන්වන කෙනෙකුට
 වේදනාව අරමුණු කළ නොහැකියි.
ඔහු සිහිය නමින් හඳුන්වන්නේ
 සිත මෝහයට පත් කිරීමයි.


සිහිය ගැන නොදන්න කෙනෙක්
 සිහිය ගැන උගන්වන්න ගියාම
 මේ වගේ එරෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් වුණත්
 අතිශයින් සංවේග ජනකයි.

තමා පිළිබඳ සිහිය නොපවත්වන කෙනෙක්
 සිහිය පවත්වන ආකාරය ඉගැන්වීමට යාම
 ගොඩ ඉන්නා කෙනෙක් පිහිනීම ඉගැන්වීමකි.

සිහිය පවත්වන ආකාරය ඉගැන්වීමට පළමුව
 සිරිධම්ම හිමි සිහිය පිහිටුවා ගත යුතුය..

විපස්සනා යනු
 කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම
 අංග හතරම නොවේද?

සිරිධම්ම හිමිට
 කායානුපස්සනා - වේදනානුපස්සනා
 ඉගැන්විය නොහැකියි.
සිරිධම්ම හිමි උගන්වන විපස්සනාව තුළ
චිත්තානුපස්සනා නමින් බොරුවක් ඇත.
කායානුපස්සනා - වේදනානුපස්සනා නැත.

කායානුපස්සනා - වේදනානුපස්සනා
ඉවත් කළ පසු බුදු දහමක් නැත.


සිරිධම්ම විපස්සනාව බොනිකර තරුවක්.