20180723

නිරාගමික වීමෙ පදනම පවුල් පරිසරයයි.තෙරුවන් සරණයි,

ප්‍රිය නිරාගමිකය,

මම මේ ලියන්නෙ නිරාගමික ඔබටයි.
නිරාගමික ඔබ නිරාගමික වීමෙ මූලික පදනම
ඔබේම පවුල් පරිසරයයි.
ඔබ හොඳින් දන්නා පුද්ගලයන්
ආගමික වීම කියමින් කරන
විකාරරූපී නරිනාටක දැකීමෙන්
ඔබ තුළ ඇතිවෙන ඉච්ඡා භංගත්වය
ඔබව නිරාගමිකයෙක් බවට පත් කළා.

ආගමිකයන්ට හොඳක් වෙලා නෑ කියල
නිරාගමික ඔබ ලෝකයටම කියන්නෙ
ඔබ අවට ඔබ නිතර දකින
ඔබේම දෙමාපියන් නෑසියන් ගත කරන
අසාර්ථක දුක්ඛිත මෝඩ ජීවිත
දිහා බලා ඉන්න බැරි කමට නොවෙයිද?.

ඔබ හරියට සොයා බැලුව ආගමක් නැහැනෙ.
ඔවුන්ගේ මෝඩකම් නිසා ඇති කරගන්න
අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වැල ඔබ දකිනවා.
ඒ ප්‍රශ්න නිසා දුකට පත්වෙන ඔවුන්
ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නවලින් පවා පළා ගොස්
ප්‍රශ්නයට විසඳුම සොයනවා වෙනුවට
ආගමෙන් සැනසිල්ල සොයනවා ඔබ දකිනවා.
පැස්බරුන් මෙන් ආගමික වැල්ලෙ හිස රඳවාගෙන
සැනසිල්ලක් සොයා ගන්න ඔවුන් වෙහෙසෙනවා.
ප්‍රශ්න තියන අයට සැනසිල්ලක්
ආගම් මගින් තියන බව ඇත්ත.
ඒත්
ඔවුන් හැමදාම ඉන්න තැනමයි.
ආගමෙන් ප්‍රඥාව ලැබුණෙ නැත්නම්
සීලය, සමාධිය එන්න එන්න පිරිහෙනවා.
ඔවුන් වැඩි වැඩියෙන් මෝහයට වැටෙනවා.
ඔබ කුපිත කරවන සාධකය
ඔවුන් සැනසිල්ල සොයාගෙන පත්වෙන
මෝහයම තමයි.

ඔවුන් කොතරම් ආගමිකයි කිව්වත්
ඔවුන් ඔබට සංවේදී නැති වීම
ඔබට තියන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්.
ඔවුන් ආගම තුළින් සොයා ගන්නෙ
සංවේදී බව නැති කරගන්න අවශ්‍ය
මෝහය බව ඔබ දන්නවාද?
දතක් ගලවන්න තියන නිර්වින්දකය
ඔවුන් හැම ප්‍රශ්නයකදීම භාවිතා කරනවා.
ඔබේ ප්‍රශ්නවලින් සැනසීම ලබා ගන්න
ඔබ මෝහය සොයා ගත්තෙ නිරාගමික වීමෙන්.

මෝහයට පත්වීමෙන් ප්‍රශ්න මග හැර
අඳුරට යන මේ ගමනේ ඔබත් නිවැරදි නෑ.

ඔවුන්ට තියන ප්‍රශ්න ඔබට නැතුව ඇති.
ඒත් ඔබත් පසුවෙන්නෙ මෝහයෙන්.
ආගමිකව හෝ නිරාගමිකව
මෝහයෙන් ජීවත්වෙන අයට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා.
නිරාගමික බව නිසා ඇතිවෙන
ඔබට ආවේණික ප්‍රශ්න ආවම
ඔබට ආගමික වැලි තලයට යන්නත් බෑ.
කවදා හරි එවැනි දවසක ඔබ ඔවුන්ටත් අන්ත වෙයි.
එදාට ඔබ ෆේස්බුක් එන එකක් නෑ.
ඔබ පන්සල් පල්ලි ගානෙ යන එකක් නෑ.
ඔබ කරටි කැඩෙන්න බීල වැටිලා ඉඳීවි.

නිරාගමික ඔබ
ඔබලාගේ පවුල්වල දකින්නෙ
ආගම වැරදියට භාවිතා කරන
මන්ද බුද්ධිකයන් මිසක්
ප්‍රඥාවන්තයන් නොවෙයි.

ඒක
ඔවුන්ගේ මෝඩකමේ ප්‍රතිඵලයක්..
ඔවුනුත් ආගම මොකක්ද කියා දන්නෙ නෑ.
ඔවුන් ආගම අදහන්නෙ ඔවුන්ට ඕන විදියටයි.
තමන්ට ඕන විදියට ආගම භාවිතා කරලා
තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ලබන්න බෑ.

ආගම හරියට භාවිතා කරන
සබුද්ධික ප්‍රඥාවන්තයන්
ඔබලාගේ පවුල්වල නෑ..

ආගමට දොස් කීමෙන්
ඔවුන්ගේ නොහැකියාව වැහෙන්නෙ නෑ.

ඔවුන්ගේ නොහැකියාවේ කූටප්‍රාප්තිය
නිරාගමික ඔබයි.

මෙහි සිටින නිරාගමිකයන්
මේ මොහොතෙ සිතිය යුත්තේ
"අප පවුලේ අප වටා සිටින
මෝඩ ආගමිකයන් පිරිස
ආගම නියෝජනය කරන
සැබෑ ප්‍රඥාවන්තයන්ද?"
කියන ප්‍රශ්නයයි.

ඒ ප්‍රශ්නය තමන්ගෙන් අහන
බුද්ධිමත් නිරාගමිකයන්ට
නිවැරදි විසඳුමක් ලැබුණොත්
ඔවුන් මා සමග ගැටෙන්නෙ නෑ.

නිහතමානීව, නිහඬව
තමන්ගේ වැඩිහිටියන්ට මගහැරුණ
ආගමික සත්‍යතා  ගැන සොයා බලන්නට
ඔවුන් පෙළඹිය යුතුයි.