20121123

පැවිද්දා ගිහියන්ට වෙනස් ආකාරයෙන් හැසිරිය යුතුය
===සාධු සබ්බත්ථ සංවරො===
සියල්ලෙන් සංවර වූයේ පූජනීයයි.

එකම භික්ෂු සමාජයක සාමාජිකයන්ගේ
විවිධ හැසිරීම් රටා පෙන්වන

මේ රූප දෙස බැලූවිට
ඔබට පහළ වෙන අදහස් මොනවාද?

මෙහි දකින භික්ෂූන්ගේ
විවිධ හැසිරීම් රටා මෙන්ම
ගිහියන්ගේ හැසිරීම් මගින්
මෙහි පෙනෙන දේත්
ඒ සමාජ දෙකේ සියල්ලන්ටම
එකසේ අදාළ නොවන බව
අපිට පහසුවෙන් වැටහෙනවා.

මේ රූප හතරෙන්
භික්ෂූන්ගේ විවිධ හැසිරීම් නිරූපණය වන අතර
මුල් දෙක පැහැදිලිව එකිනෙකට වෙනස්
අවස්ථා දෙකක්.

තුන්වැන්නේ ගිහි පරම්පරා තුනක
ආකල්ප නිරූපණය වෙනවා.
ඒ පරම්පරා තුනේ සාමාජිකයින්
හතර ආකාරයකට
ප්‍රතිචාර දක්වනවා.
ගෞරවය, මිත්‍ර ශීලිත්වය,
නොසැලකිල්ල, ඇල්මැරුණු බව ආදී
විවිධ හැඟීම් එහි
නිරූපණය වෙනවා.

හතර වැන්නේ
වාණිජමය සංසිද්ධියකදී පවතින
ගිහි පැවිදි සබඳතාවයක්.

ගිහියන්ට තම සිතැඟි පරිදි
පැවිද්දන් සමග සම්බන්න්ධ වීමට
කාගෙන්වත් නීති පැණවී නැතත්
පැවිදි වන මොහොතේ පටන්
භික්ශූන් වහන්සේ නම්ක්
විනය නීති රකින්නට
බැඳී සිටිනවා.

ගිහියා භික්ෂූන් දෙස
විවේචනාත්මකව නොබැලිය යුතුයැයි
අදහසක් පැවතුණද
බෞද්ධයා කළ යුත්තේ
සිහිනුවණ නැති අන්ධයන් මෙන්
නුසුදුස්සන් පිදීම නොව
පිදිය යුත්තා සොයා ගැනීමය.

අප භික්ෂූන් වහන්සේ දෙස බැලිය යුත්තේ
පුහුදුන් අපේ කෙටි මිනුම්දඬුවලට අනුව නොවේ.

අප අතර හැසිරෙන භික්ෂූන් වහන්සේ
බුදුන් වහන්සේ විසින්
ගරු කටයුතු, පිදිය යුතු
භික්ෂූන් හැසිරිය යුතුයැයි
පෙන්වාදී ඇති ආකාරයට
හැසිරෙනවාද යන්න
සිතෙහි තබාගෙනය..

භික්ෂූන් වහන්සේලා හැසිරිය යුත්තේ
"ඔබවත්, මම වත්, වෙනත් කෙනෙකුවත්"
නියම කරන ආකාරයෙන් නොවේ.
බුදුන් වහන්සේ නියම කළ ආකාරයෙනුයි.

"මම ගිහියන්ගේ ආකාරයෙන්
වෙනස් ආකාරයට පැමිණියේ වෙමි" යිද
"මම ගිහියන්ට වෙනස් ආකාරයෙන් හැසිරියයුතුය"යි ද
පැවිද්දා නිතර නිතර මෙනෙහි කළයුතු බව
අංගුත්තර දසක නිපාතයෙහි දැක්වේ.
-[ශාසනාවතරණය]

"ගිහි ගෙයටත් නැතිව
මහණ කමටත් නැතිව
දෙලොවක අතරමං වූ පැවිද්දා
දෙකොණින් ඇවිලෙන
මැද අශූචි තැවරුණ
ගමටත් නැති, වනයටත් නැති
සොහොන් පෙණෙල්ලක් වැනිය"

බුදුන් වහන්සේගේ මේ උපමාව
බැලූ බැල්මට
නිග්‍රහයක් මෙන් පෙණුනද
කරුණා පෙරදැරිවම කිවූ වදනකි.

භික්ෂූන් ගිහියන් මෙන්
අසංවරව හැසිරීමෙන්
අසරණ වන්නේ ගිහියන්ය.
අසංවර, අශීලාචාර ගිහියාට
ආදර්ශයක්, ආලෝකයක් වන්නේ
බුදුන් වහන්සේ විසින්
ගරු කටයුතු, පිදිය යුතු
භික්ෂූන් වහන්සේ හැසිරිය යුතුයැයි
පෙන්වාදී ඇති ආකාරයට හැසිරෙන
සංවර, සුපේෂල ශික්ෂාකාමී
භික්ෂූන් වහන්සේය.


-----------------------------------------------------------------------------

මා ප්‍රකාශ උපුටාගත් ශාසනාවතරනයේ පිටු
==========================================
Photo courtesy.
1,Nethroo Kariyawasam
2, Pubudu Darshana Weerawardana
3, xxxxxxxxxxxxx
4, Athula Siriwardhane

No comments:

Post a Comment