20150530

නලින් ද සිල්වා ගේ දර්ශනය චුවින්ගම් වගේNadeeka Chaminda 
ලෝකය මනසේ නිර්මාණයකි..
මනසද මනසේ නිර්මාණයකි..
සැබැවින්ම මනසක් නොවන බව
සැබෑවටම නොමැති මනසක් තුලින් අවබෝධ කල හැකිද...
(මේ මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා ගේ අපේ ප්‍රවාද තුලින් නැවත නැවත පවසන කරුණ ..)

-------------------------------------------------------

මේ සියල්ලම දෘෂ්ඨි.. Nadeeka.

චුවින්ගම් වගේ හපන්න පුලුවන්..
කෑවා වගේ දැනෙනවා.
කුසගින්න නිවෙන්නෙ නෑ..
පෝෂණයකුත් නෑ.

දර්ශනයක් අවශ්‍ය නම්
බුදු වදන් ප්‍රමාණවත්.

බුදු දහම පටලවාගෙන
මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිකව නිර්මාණය කරන
මේ වගේ පටු දර්ශනවලට කොටු වීම
වර්ධනයට බාධාවක්..
මේ දෘෂ්ඨි නියම ආහාර නොවෙයි..
බයිට් වගෙයි..
ගොඩක් කෑවා වගේ දැනෙනවා.
කුසගින්න නිවෙන්නෙ නෑ..
පෝෂණයකුත් නෑ.

මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිගතවී
ඔබට ඒ දෘෂ්ඨිය දේශනා කරන  පුද්ගලයා මතම
යැපෙන්න ඔබට සිදුවෙනවා.

ඔහු කියන දේම වමාරමින්
ජීවිතය ගත කරන්න වෙනවා.

සැබෑ ධර්මය විඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකියි.
මේ ධර්මය බලන්න.
--------------------------------------------
“යො වෙ උප්පතිතං කොධං
රථං භන්තං ච ධාරයෙ
තමහං සාරථිං බ‍්‍රෑම්
රස්මිග්ගාහො ඉතරො ජනො”

සිතෙහි ක්‍රෝධය ඉපදී තිබියදී
ඉතා වේගයෙන් දුවන රථයක් මෙන්
සිත මනාව හසුරුවා ගන්නා තැනැත්තා
නියම රියැදුරකු යැයි මම කියමි.

සාමාන්‍ය රිය එළවන අන් ජනයා
නිකම් තෝන් ලණුව අල්ලන්නෝ ය.

මෙහි බුදුන් වහන්සේ අගය කරන්නෙ
ක්‍රෝධය නැති තැනැත්තා නොවෙයි.
ක්‍රෝධය පවතිද්දී
හිත මනාව හසුරුවා ගන්නා තැනැත්තායි.


ක්‍රෝධය කෙමෙන් කෙමෙන් නැතිවෙන්නට
ඒ පදනම උපකාරීවෙනවා.

අත්තානං දමයන්ති පණ්ඩිතා.

බුදු දහමෙ මූලිකම පදනම
පිරිසිදු බව නොවෙයි..
අපිරිසිදු තැනැත්තාගේ
ආත්ම දමනයයි..


ඔබට ජීවිතය සමග සම්බන්ධ කරගෙන
විඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකි ධර්මයක්
මේ තුළ අඩංගු වෙනවා.

මනසෙහි ඇතිවෙන දේ
වෙන් කොට වර්ග කොට 
ඒ කොටස් විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියාකරන ආකාරය
ඔබේ දුකට හේතුවෙන ආකාරයත්
දුකෙන් මිදෙන ආකාරයත්
විඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කල හැකි ආකාරයෙන්
බුදු දහමෙ සඳහන් වෙනවා.

බුදු දහමට වඩා වෙනස් දහමක්
ඔබට හමුවුණොත්...
විඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකිද බලන්න.

ඒ දෘෂ්ඨිය තර්කයක් පමණක් නම්
ඔබ ඒ දෘෂ්ඨිය පිළිගන්නෙ
ඒ විශේෂ පුද්ගලයා කියන දහම
ඔබට අවබෝධ වුණා කියා ඇතිවෙන
අධි මානය නිසයි.

ඒ අධිමානයෙන්ම පෙළෙමින්
ඔහුගෙ කල්ලිය පෝෂණය කරන්නට වෙහෙසවීම
ඔබ වැටෙන්නට හැකි දෙවෙනි වලයි..

සැබෑ ධර්මය
ඔබ ගුරුවරයාගෙන් නිදහස් කරනවා.
ඔහු ඔබට මග පෙන්වනවා පමණයි.
එහි ගමන් කරන්නට
ඔහුගෙ අත්වැල අවශ්‍ය නෑ.

මේ බුදුන් වහන්සේගේ ක්‍රමයයි..

තමා දීපයක් කොට වෙසෙන්න.
තමා සරණයි, අන් සරණක් නැත.
ධර්මය දීපයයි, ධර්මය සරණයි.
අන් සරණක් නැත.

කෙසේද මහණෙනි
තමා දීපයක් කොට වෙසෙන්නේ?
තමා සරණයි, අන් සරණක් නැත්තේ,?
ධර්මය දීපයයි, ධර්මය සරණ වන්නේ?

මහණෙනි, යම් මහණෙක්,
1, 
කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව වෙසෙයි,

2, 
වේදනා වල වේදනා අනුව දකිමින්,
වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව වෙසෙයි,

3, 
සිතෙහි සිත අනුව දකිමින්,
වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව වෙසෙයි,

4, 
දහම්හි දහම් අනුව දකිමින්
වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව වෙසෙයි,

මහණෙනි එසේ
තමා දීපයක් කොට වෙසෙන්න.
තමා සරණයි, අන් සරණක් නැත.
ධර්මය දීපයයි, ධර්මය සරණයි.
අන් සරණක් නැත

http://tipitaka.org/sinh/cscd/s0103m.mul2.xml
දීඝනිකායේ චක්‌කවත්‌තිසුත්‌තං

ඔබට ජීවිතය සමග සම්බන්ධ කරගෙන
විඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකි ධර්මයක්
මේ තුළ අඩංගු වෙනවා.

No comments:

Post a Comment