20141223

මිනිසාගේ නිදහස් කැමැත්ත

 

Charith Suranga  
[[[ ස්වච්ඡන්දය කියන්නේ මට තේරෙන විදිහට තමන්ගේ කැමැත්ත.]]]

මිනිසාගේ ස්ව-කැමැත්ත
ස්වාභාවික සාධක ගණනාවක් විසින්
සකස් කරන දෙයක්..

මේ තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
ස්වභාව ධර්මයෙහි අන් සියලුම දේ මෙන්
ඉබේට සිදුවෙන ක්‍රියාවක්.
ගසක අතු හිරු එළිය දෙසටත්
මුල් ජලය දෙසටත් ගමන් කිරීම මෙන්ම
මිනිසාගේ සියලු තෝරා ගැනීම
බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක විසින් කරන
ඔහුගේ පාලනයෙන් තොරව සිදුවෙන
පෙළඹවීම් රැසක අතුරු ඵල පමණයි.

ආහාරයක සුවඳ දැණුනාම
කය තුළ සිදු වෙන උත්තේජන විසින්
ආහාරයට කාමච්ඡන්දය ඇති වෙනවා.
ඔහු ඒ ආහාරය තෝරාගත්තෙ..
ආහාරය සොයා ගත්තෙ
තමන් විසින් කියා
ඔහු හිතනවා.

මළ පහවීම පවා
තමන් කරන ක්‍රියාවක් ලෙසයි
ඔහු හිතන්නෙ.
.
Nadeesha Nimalka
[[[[ මට තේරෙන්නෙ නැත්තෙ මෙන්න මේ කොටස 
"මෙලොව බිහිවන ඕනෑම සදාචාර පද්ධතියක් ෆ්රී විල් නම් ඇක්සියම් එක මත රදාපවතියි"]]]]
දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මැවුවා නම්
ඔහු වැරදි කරන්නෙ ඇයි කියල ඇහුවාම
ලැබෙන පිළිතුර " මිනිසාට වැරදි කරන්නට හෝ
හොඳ කරන්නට නිදහස් කැමැත්තක් තියනවා" කියලයි.

බුදු දහමත් එහෙම කියනවා.

අත්තනාව කතං පාපං
අත්තනා සංකිළිස්සති.
තමන් කරනා පාපයෙන්
තමාම කිළිටි වෙයි.

බුදු දහම තුළදි
මේ ධර්මතාවය අදාළ වෙන්නෙ
සම්මුති සත්‍යයක් වශයෙනුයි..

මිනිසා කරන හොඳ නරක
ඔහුගෙ වගකීමක් වෙන්නෙ
ශීල සමාධි මට්ටමේදියි.

විපස්සනාවෙන් පහළ වෙන ප්‍රඥාවෙදි
තමන් කියා කෙනෙක් නැති බව වැටහෙනවා.

අත්තාහි අත්තනෝ නත්ථි.
කොහි නාථෝ පරෝසියා.
තමාට තමාත් නැති විට
තවෙකෙකුගේ පිහිටක් කොයින්ද?

විදර්ශනාවෙදි
ඔහු සිදුවෙන සියලු වෙනස්කම් ගැන
සිහියෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් වෙසෙන විට
ඔහු කරන කිසිවක් නැහැ..

සිත සහ කය තුළ නිරන්තරයෙන් සිදු වෙන
ස්වයංක්‍රීයක්‍රියාවලිය ඉබේට සිදු වෙන වා.
ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව
සිහියෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් වෙසෙන කෙනාට
තමන් කිසිවක් නොකරන බව වැටහෙනවා.

අන් අවස්ථාවලදි ඔහු සැබැවින්ම කරන්නෙ
එක්කො අවසිහියෙන් සිටීම..
නැත්නම් කැමති අකැමති වශයෙන් වර්ග කරගෙන
ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම.

විදසුනෙන් මේ දෙකම අහෝසි කරනවා.

මම කරනවා කියල ඔහු හිතන දේ
විදසුන මගින් නතර වෙනවා.
තමන් තුළ සිදු වෙන ක්‍රියාවලිය
කෙනෙක් සත්‍ය වශයෙන් දකින්නෙත්
නිවැරදිව වෙසෙන්නෙත්
විදසුන් වඩන විටයි..

තමන් තුළ සිදු වෙන ක්‍රියාවලිය
තමන් කරනවා, තමන්ට වෙනවා කියල
වරදවා වටහාගෙන දුක් විඳින මිනිසා
විදසුන් පුහුණුවත් සමග
කෙමෙන් කෙමෙන් දුකෙන් මිදෙනවා.

[[[ඊලඟට මම "ස්වච්ඡන්දය" කියන වචනෙට හරි නිර්වචනයක් දන්නෙත් නෑ. ]]]

පරමාර්ථ වශයෙන් එහෙම දෙයක් නෑ.. :)

No comments:

Post a Comment