20151221

විකෘති කාමයට විරුද්ධයි. -නලින්ද ජයතිස්ස.‘‘මම මුළුමනින්ම ස්ත‍්‍රී-පුරුෂ සමලිංගික, දෙමුහුන් ලිංගික හා පාර ලිංගික (LGBT) අයිතීන්ට විරුද්ධයි. 
මෙය මනුෂ්‍ය පැවැත්මට අවශ්‍ය නැහැ. අපට අනාගත පරපුරක් අවශ්‍ය යි. 
විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අනුව මෙවැනි හැඟීම් ඇති වන්නේ ආතතීන්ගේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙයසි. 
මිනිසුන් ආතතිගත අවධීන් හෝ එවැනි පරිසරයක් තුළ කාලයක් ජීවත් වූ විට 
මෙවැනි අස්වාභාවික හැඟීම් ඇති වෙනවා. 
මෙවැනි චර්යාවන් අප වනාන්තර වල ජීවත් වූ අවධියේ දැක ගන්නට ලැබුනේ නැහැ. 
කෙසේ වුවත් ඔවුන්ව සිරගත කල විට මෙවැනි චර්යාවන් දක්නට ලැබෙනවා. 
මම විශ්වාස කරන්නේ පිරිමින් හා ගැහැණුන් අතර විවාහය පමණයි. 
සමලිංගික විවාහ අස්වාභාවිකයි. 
එය මානව වර්ගයාගේ පරිණාමයට විරුද්ධයි .”
නලින්ද ජයතිස්ස
----------------------------------------------------------------
බුදුන් වහන්සේට අනුවත්
කාමය ස්වාභාවිකයි..

බුදු දහමට අනුවත්
මිනිසාගේ දුකට හේතුවෙන
කාමය උපාදාන කරගැනීමයි,
විද්‍යාවෙදි ආතතියක් ලෙස සඳහන් වෙන්නෙ.

නලින්දට එකඟ වෙන්න
ඔහු කළා කියා තියන පර්යේෂන අවශ්‍ය නෑ.

කාමය නිසා ඔබ වැරදි කරලා තියෙනවා නම්...
ඒ අවස්ථාවෙදි
ඔබට සිහියත් යම් පමණකට තිබුණා නම්
විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ නොකළාට
ඔබ දන්නවා,
ඒ අවස්ථාවෙ ඔබ නිරෝගී නැති බව.

ඒ අවස්ථාවට පත්වුණාම
ඕනම කෙනෙක් කාමයෙන් රෝගී වුණ කෙනෙක්..
කයේ ඇතිවෙන ප්‍රියජනක වේදනා ටිකක් සොයන
තාවකාලික මානසික රෝගියෙක්..

ඔබ මා සහ වෙනත් ඕනම කෙනෙක්,
විකෘති ආකාරයට කාමයෙහි හැසිරෙන්නෙ
කාමය උපාදාන කරගැනීම පදනම්වෙලා
කාමය මානසික ආතතියක් වූ විටයි..
ඒ චර්යාව සමාජයට බරක්... හානියක්..

සමාජය සාර ධර්ම වලින් පිරිහෙන විට
විකෘති පුද්ගල අනුපාතය
ප්‍රමාණාත්මකව ඉහළ යනවා.
විකෘති කාමුක පුද්ගලයන්ට
ඒ විකෘති බව වරදක් ලෙස පෙනෙන්නෙ නෑ.
ඔවුන් හිතන්නෙ ප්‍රකෘති පුද්ගලයා රෝගියෙක් ලෙසයි..
පිස්සට අනුව දොස්තර පිස්සෙක්.
අංග විකල පිරිසක් මැද
අංග විකල භාවය සාමාන්‍යයි..

විකෘති කාමයෙන් මිදෙන්නට
විකෘති කාමයට අවසර දීමෙන් බැහැ.
එවිට විකෘති කාමය වසංගතයක් වෙනවා.
සමාජයක් ලෙස අපි ඔවුන්ගෙන් ආරක්ෂා විය යුතුයි.
දරුවන් රැක ගත යුතුයි.

විකෘති කාමුකයා අපට වඩා දුක් විඳින කෙනෙක්.
ඔහුටත් දුකෙන් නිවෙන මග බුදු දහම තුළ තියනවා.
විපස්සනා වැඩීම මගින්
විකෘති කාමුකයාටත් ඔහු පෙළන දුකෙන් මිදී
ප්‍රකෘති තත්වයට පත්වී
ප්‍රකෘති ජීවිතයක් ගත කරන්න පුලුවන්.
සැනසිල්ලෙන් වෙසෙන්න පුළුවන්

No comments:

Post a Comment