20141219

ඔබ ජාතිවාදියෙක්ද?


ජාතිවාදය හැදෙන්නෙ
මිනිසෙක් උපදින තැන අනුව
ඔහු තීරණය නොකළ
සමාජ සම්මතයකට අනුව
මිනිසා විසින් කළ වර්ගීකරණයෙන්.

ජාතිවාදය ඇතිවෙන්නෙ
කල්ලියක හැසිරීමෙන්..
ජාතිවාදය මිනිසා දෙස නොබලා
බාහිර කරුණු මත වරද කරුවෙක් කරලා
ඔහුට හානි පමුණුවනවා.
හෙළා දකිනවා.
ජාතිවාදය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටත්
සාධාරණ විදියට හිතන සැබෑ මිනිසුන් තුළ
සත්‍ය දකින්නට තරම්
ශීලය, සමාධිඅය හා ප්‍රඥාව
අවශ්‍යයි..

ආගමික බව හෝ නිරාගමික බව
පුද්ගලිකයි..
කෙනෙක් ඒ කරුණ අනුව
තව කෙනෙක් හෙළාදකින විට
තමන් වෙනුවෙන් නැගී සිටින්නට
අදාළ තැනැත්තාට පුලුවන්.

ජාතිවාදයෙදි එහෙම බැහැ..
ජාතිවාදීන් හැමවිටම කල්ලියක්..
තමන් හෙළා දකින ගන්ධයක් තැවරුණ තැන්
ඉව අල්ලමින් සොයමින් යන
ඉව දැනෙන විට තැන නොතැන නොබලා
පුද්ගලයා නොබලා බුරමින් යන
ඇස් නැති කල්ලියක්..

ඔබ ජාතිවාදයට විරුද්ධව
එක ජාතියක කෙනෙකුට යමක් කිව්වොත්
ඔබ ඉබේම අනික් ජාතියට අදින එකෙක් විදියට
හංවඩු ගැහෙනවා. ලැයිස්තුගත වෙනවා.

ජාතිවාදීන්ගෙ අඳබාල භාවය
අත්දැකීමෙන් හඳුනාගන්න නම්
ජාතිවාදයට එරෙහි වෙන්න.

ඔබට දෙපැත්තෙම ජාතිවාදීන් එක්වෙලා
පහර දේවි..
ඔවුන් දෙපිරිසම එක පිරිසක්..

ඔවුන් ද්වේශයෙන් ඉන්නෙ එකම කඳවුරක.
ද්වේශයෙන් හැසිරෙන්නෙ එකම විදියකට..

ජාතියට ආදරේ කළ පමණින්
ඔබ ඒ කඳවුරට අයත් වෙන්නෙ නැහැ.
ද්වේශය හා මාන්නය අවශ්‍යයි..

ඔබ ඔබේ ජාතියට ආදරේ වීම
ස්වාභාවිකයි..
ඒ ජාතිය ලොව අන් ජාතීන්ට වඩා
උසස්යැයි සිතමින්
ඒ මතය තහවුරු කරන්නට
කටයුතු කිරීමත් ස්වාභාවිකයි..
ඒත්
ඔබේ ආදරය ඔබට සීමා වූ විට
ඔබටත් අන් අයටත් සැනසිලිදායකයි..

ජාතියට ඇති ඔබේ ආදරය රැකගෙන
අන් ජාතීන්ටත් ඒ සඳහා ඇති අයිතිය
පිළිගනිමින්...
ඒ අයිතියට ගරු කරමින්
සියලු ජාතීන් දෙස
මිනිසුන් මෙන් සොයුරන් මෙන් දකින්න
ඔබට හැකි නම්
කුමන ජාතියකට අයත් වුවත්
ඔබ මිනිසෙක්...

.

ඔබත් මාත් උදෙසා ලොව සුවපත් කරන්න


No comments:

Post a Comment