20141219

විද්‍යාව යැපෙන මිනිසාටයි. බුදු දහම ස්වාධීන මිනිසාටයිකර්මයෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන
නොවිසඳෙන ගැටළු තියන අය
එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා
ප්‍රතික්ෂෙප කරලා
මෝහයට වැටෙන්න කැමති නැත්නම්
කර්මය ඇතුළු නියාම ධර්ම පහ
තමන්ම හඳුනාගෙන
තමන් තුළ දකින දේ අනුව
මේ ගැටළු තමන්ම විසඳාගත යුතුයි.
නියාම ධර්ම මොනවද කියල
පොඩි දරුවෙකුට වුණත් පෙන්වා දෙන්න
බුදු දහම දන්න කෙනෙකුට පුලුවන්..

ගැටළු විසඳා ගැනීම
විමසන අයගෙ පුද්ගලික වගකීමක්..
ආහාර දෙන්න පුලුවන්..
දිරවා ගැනීම ලබන්නාගෙ වගකීමක්..
විද්‍යාවෙදි වගේ
කෘතිමව නිශ්පාදනය කළ පෙත්තක් දීම
බුදු දහමෙ ක්‍රමය නොවෙයි..

බුදු දහම
ස්වාධීන පුද්ගලයන්ට සුදුසු දහමක්..
විද්‍යාව වගේ
අනිකා මත යැපෙන දැනුමක් නොවෙයි..

විද්‍යාත්මක දැනුම පවතින්නෙ
අනුන්ගෙ සොයාගැනීම් අදහන අය
ඒ දැනුමට දක්වන භක්තිය නිසා සහ
ඒ දැනුමට හැකි පමණින් දක්වන
දායකත්වය නිසයි..

බුදු දහම පවතින්නෙ
බුදුන් වහන්සේගෙ සොයාගැනීම් අනුව
තමන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන
තමන්ට ඇති වී තිබෙන ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්නත්
ඉදිරියට ප්‍රශ්න ඇති කර නොගන්නත්
ස්වාධීනව ක්‍රියා කරන්නට
කෙනෙක් තුළ ඇති ශක්තිය මතයි..

ඔබ යැපෙන්නෙක් නම්
විද්‍යාවෙන් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයන්න.
ස්වාධීන නම් බුදු දහමට අනුව
ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න.

No comments:

Post a Comment