20151224

ස්ත්‍රී පුරුෂ සබඳතාවයක ස්ත්‍රියට හිමිතැන....


මිනිසා බොහෝ වෙහෙස දරා
නව විද්‍යාවන්, නව සංස්කෘතීන්,
නව ආචාර ධර්ම සොයා ගනියි.

ඉපැරණි මිනිසාට වඩා
අද මිනිසා ඉදිරියෙන් සිටිතැයි
ඔහු සිතන්නේ ඔහු සතුව ඇති
මෙවලම් දෙස බලමිනි.

පයින් ඇවිදිමින් කටයුතු කළ මිනිසා
අද සිය කාර්යයන්ට යන්නේ රෝද පුටුවෙනි.
පුටුවට ඇත්තේ රෝද දෙකක් වුවත්
රෝද හතරක් වුවත් වෙනසක් නැත.
පයින් යන්නට නොහැකි මිනිසාට
රෝද සහිත පුටුවක් අවශ්‍යය.

පහසුව සඳහා සපයාගත් මෙවලම් නිසා
මිනිසා පහසුවෙන් අංගවිකලබවට පත්වෙමින් සිටියි.
දිනෙන් දින වෙහෙස දරා
කායිකව මෙන්ම මානසිකවද
අංග විකල වීමට පහසුකම්
මිනිසා සපයා ගනියි.

ඔහු සොයාගන්නා ක්‍රම නිසා
ලෝකය දියුණු වූවාක් මෙන් පෙනෙන නමුදු
මිනිසා වේගයෙන් පිරිහෙමින් සිටියි.

ගැහැණිය නිසි තැන් පිහිටුවන්නට
පිරිමියාට ඇති නොහැකියාව
ත්
ඒ පිරිහීමට හේතුවීද?

පියා දියණියත්, සොයුරා සොයුරියත්,
සැමියා බිරිඳත්, මිතුරා මිතුරියත්
නිසි තැන නොතැබූ කල
ඔවුන් අතර බැඳීම අවුල් වේද?

ස්ත්‍රී පුරුෂ සබඳතාවයක
ස්ත්‍රියට හිමිතැන කුමක්ද?

මේ කතන්දර දෙකෙන්
එදා වැඩිහිටියන් එදා දරුවන්ට
කිව්වේ කුමක්ද?


No comments:

Post a Comment