20150704

හෘද සාක්ෂියට එරෙහිව මනස පිනවීමජනවරමට එරෙහිව, ජනතාවට එරෙහිව,
හෘද සාක්ෂියට එරෙහිව
මනස පිනවමින්

වැරදි කරමින් ජීවත් වෙන කෙනෙකුට
දඬුවම් කීරීමට නම්
පැමිණිලි, චෝදනා, සාක්ෂි, ඔප්පුකිරීම්,
නීති රෙගුලාසි අවශ්‍යයි..
සොබා දහමට ඒ කිසිවක් අවශ්‍ය නෑ.

ඔහු හිතනකොටම... ඔහුගෙ කර්මය ඇරඹෙනවා.
කල් යල් බලා, ඔහු කරන කියන දේ මාර්ගයෙන්ම
සොබා දහම දෙන දඬුවම් අංග සම්පූර්ණයි.

පරාජයෙන් පසුව
විශ්‍රාමයක් නැතුව...
විශ්‍රාමගන්න ඉඩක් නැතුව
හිතට සැනසිල්ලක් නැතිව,
මුහුණේ සිනාපොදක් නැතිව
අනුන්ගෙ බලකිරීමට තැන තැන යමින්
යන යන තැන වැරදි වැරදී
විඳින දුකට හේතුව කළ කර්ම තමයි
නීතියෙන් ඔප්පුකරන්න බෑ කියා
වහසිබස් දොඩන කර්ම තමයි..

අපි කර්මඵල පිළිගන්නෙ
අපි කරපු කර්ම වල ඵල වලින්
අපිත් දුක් විඳින නිසයි..


නීතියෙන් ඔප්පු කරන්න සාධක නැතත්
වැරදි කරමින් ජීවත් වෙන කෙනෙක්
කළා කියා දන්න කර්මවල විපාක
ඇස්පනාපිට පළදෙන බව
අපේ අත්දැකීමෙන්ම
අපට පෙනෙන නිසයි.

වසර දහයක් කළ කර්ම වල
බරපතලකම නොපෙනෙන පිරිස ගැන
විශ්වාසය තබාගෙන
වරද වරද ලෙස දකින අයගෙන්
නින්දා අපහාස විඳිමෙන්
මේ යන දුෂ්කර ගමන
තමන්ගෙ කර්ම කියා පිළිගන්නට
ඇස පහළ වුණොත්
මේ විඳින දුකෙන්
ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙයි.

රජයෙන් නීතියෙන් දඬුවම් නොලැබුණාට
හොර මැරකම් වල දූෂණවල යෙදුණ අයට
ඒ සඳහා පරිසරය සකස්කරමින්
අනුබල දුන් අයට
බේරෙන්න නොලැබෙන බව
කර්මයත්, පුනරුත්පත්තියත් පිළිගන්න
බොදුනු ප්‍රඥාවන්තයා දන්නවා.

වැරදි කරන අය නීතියෙන් බේරුණොත්
ඔහුගෙ ඉරණම භාරවෙන්නෙ සොබා දහමටයි.
පව් මේරුවාට පස්සෙ දුක් විඳින අය
අද අපිට දකින්න පුලුවන්..

නීතියෙන් ඔප්පු කරලා
ඔවුන් සිරගත කළා නම්
අපේ ජනතාවට මේ අත්දැකීම
මේ වගේ ප්‍රබලව ලැබෙන්නෙ නෑ.

මේ දිනවල විටින් විට පල දෙන්නෙ
කරන ලද කර්ම වලින් ඉතාම සුළු කොටසක් විතරයි..
විශාල කොටසක් භවය පුරා විසිරිලා ඇති.

No comments:

Post a Comment