20150224

ජවිපෙ හැමදාම උත්ප්‍රේරකයක්..

ජවිපෙ 
හැමදාම 
 ධන හෝ ඍණ උත්ප්‍රේරකයක්...

කවුරු හෝ බලයෙන් පහ කරන්න..
කවුරු හෝ බලයෙ පිහිටුවන්න 
ඍජුව හෝ අනියම් ලෙසින් හවුල් වෙනවා.

ජවිපෙ හැමදාම එහෙමයි..

කැප වීමෙන් වැඩකරන සාමාජිකයා
සමාජවාදයෙ 
සැබෑ ස්වරූපය ජවිපෙන් හඳුනාගෙන
සමාජ ප්‍රවාහයට අනුගත වෙමින්
අනෙක් පක්ෂ වලට එකතු වෙනවා.

නැත්නම් තමන්ගෙ වැඩක් බලාගන්නවා.

නායකයො ටික
හැමදාම ඉන්නවා.

ඉන්න පිරිස හැලෙන කොට
අලුත්
සාමාජික පිරිසක් එකතු වෙනවා.

සෙක්කුව පුරුදු විදියට කැරකෙනවා.

2 comments:

 1. හැබැයි ජවිපෙ තමයි ලංකාවේ අාණ්ඩු කරන තුන්වැනි බලවේගය තාමත්..........

  ReplyDelete
  Replies
  1. හොද්ද කවුරු හැදුවත්
   බොහෝ විට හැන්ද ජවිපෙ තමයි..

   Delete