20140630

විවිධ ආගමික විශ්වාස ඉක්මවා යා නොහැකිද?.
ලෝකය සමස්තයක් විදියට
විවිධ ආගමික විශ්වාස සමග
ඉදිරියට ගමන් කරනවා.
ඒ විශ්වාස වසර දහස් ගණන් පවතිනවා.

විවිධ ආගමික විශ්වාස තියන අය
මිථ්‍යා විශ්වාස අනුව ක්‍රියා කරමින්
තාවකාලිකව දුක යටපත් කරගෙන
සංවේදී බව රැකගන්නවා.

ඒ විශ්වාස මිථ්‍යාවන් විදියට
අනුමාන කරන පිරිස
සංවේදී බව නැති කරගන්නවා.
ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක්
හැඟීම් නොදැනෙන
ස්වාභාවික කායික අවශ්‍යතාවයන් මත යැපෙන
නරුම ජීවිත ගත කරනවා.
මත්පැනට පෙළඹෙනවා.
සත්‍ය ලෝකයෙන් බැහැර
මනෝ ලොවක සැරි සරනවා.

ඔවුන් සහ ආගම් අදහන අය අතර
ලොකු වෙනසක් නැහැ..
ආගම් මිථ්‍යාවක් කියලා
ඔවුන් තුළ ඇත්තෙත් ඇදහිල්ලක්.

ආගම් අදහන අය
දෙවිවරුන් හා විව්ධ පූජකයන්
අන්ධ භක්තියෙන් අදහන් විදියටම
ඔවුන් තෝරාගත් දාර්ශනිකයන් හා
විවිධ ලේඛකයන් කියන දේ
අන්ධ භක්තියෙන් අදහනවා.

බුදු දහම ඔස්සේ
සංවේදී බව වැඩි කරගන්න ගමන්
එයින් දුක් නොවිඳ ඉන්න
පුහුණු වෙන තැනැත්තාට
තමන් සොයන සත්‍යය
අදහන්න දෙයක් නැහැ.
ඔහු පරම සත්‍යය වූ දුක
තමා තුළම දකිනවා.
ඒ සිහිය සමග
දුකට උපේක්ෂාව ඇති නිසා
ඔහු දුක් විඳින්නේ නැහැ.
සංවේදී බවත් රැකෙනවා.
ඔහු ඉන් දුක් විඳින්නෙත් නැහැ..

No comments:

Post a Comment