20161225

"අපරාදය සහ දඬුවම" - ඩොස්ටොයෙව්ස්කි - කෙටි ටෙලි නාට්‍ය මාලාව - ඉංග්‍රීසි උප සිරැසි සහිතව

ලොව මෙතෙක් ලියැවුණු හොඳම නවකතාව ලෙස
සමහර සුපතළ විචාරකයන් නම් කරන
ඩොස්ටොයෙව්ස්කිගේ "අපරාදය සහ දඬුවම"

එහි අන්තර්ගතයට ඉතාම සමීපව
රුසියන් බසින් නිර්මාණය කෙරුණු කෙටි ටෙලි නාට්‍ය මාලාවක්

මේ විශ්ව සාහිත්‍ය කෘතිය
මතු පරපුරට මනාව උරුම කළ යුතුය සිතා
මේ සා දීර්ඝ නවකතාවක් දෙවන වරටත් පරිවර්තනය කරමින්
හෙළ සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයට මහඟු සත්කාරයක් කළ
මුනිදාස සෙනරත් යාපා මහතාට අපේ කෘතඥපූර්වක ප්‍රණාමය.

මුනිදාස සෙනරත් යාපා පරිවර්තනය
ගොඩගේ ප්‍රකාශනයක්

No comments:

Post a Comment