20161226

අල්ලා හු අක්බර්!

මිනීමරුවෙකුගෙ පපුවෙ කොටලා තියන
 බුදු සරණයි පච්චය ඔහුගෙ ක්‍රියාව සමග
 අදාළ වෙන්නෙ නැද්ද?

 ඒ පච්චයත් ඔහුගෙ ක්‍රියාවත් අතර
 සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගෙන්නෙ
 මිනී මරුවා නීතිය ඉදිරියේ වැරදිකරු වෙලා
 මිනීමරුවාට රතු මල් මාලා දමලා
 වීදි පුරා වධක බෙර හඬවමින්
 හිස ගසා දැමීම සඳහා රැගෙන යද්දි
 බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ගේ සැබෑ ගුණ නොදන්නා
 අඳබාල ජනතාව ඔහු ගේ පච්චය දැක
 සියලු බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් සියල්ලෝම
 මිනී මරුවන් ලෙස හංවඩු ගසමින්
 ද්වේශයෙන් දැවෙමින්
 ඔවුන් සියල්ලන්ම නසා විනාශ කර දමන්නට
 නුවර වීදි පුරා වියරුවෙන් සරමින්
 පොලු මුගුරු ගෙන කල්ලි ගැසෙන විටයි.


ඔවුන්ගේ වියරු ද්වේශයෙන් ගැලවෙන්නට
 රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුටවත්
 හැකි වෙන්නෙ නෑ.

 ද්වේශයෙන් අන්ධ වූ ඔවුන්ට පෙනෙන්නේ
"බුදු සරණයි" කියන සියල්ලෝම
 මිනීමරුවන් ලෙසයි.

තවෙකෙකු මරන්නට
පොලු මුගුරු ගෙන කල්ලි ගැසෙන තමනුත්
 ඔවුන් මෙන්ම මිනීමරුවන් විය හැකි
 විනාශකාරී කල්ලියක් බව
  ද්වේශයෙන් දැවෙන ඔවුන්ට පෙනෙන්නේ නෑ.

1 comment:

 1. නිමිත්ත ( අවශ්‍ය අයට )

  කෙනෙකුගේ හිතේ මොනවා තිබුණත්
  කෙනෙකු කරන දේ සහ ඔහුගෙ වචන
  ඔහුට අදාළව මෙන්ම සමාජයට අදාළවත්
  වෙන වෙනම අර්ථ දැක්වෙනවා.

  අල්ලා හු අක්බර් කියන අයිසිස් ත්‍රස්තවාදීන් නිසා
  මුළු ලෝකෙම
  අල්ලා හු අක්බර් කියන මුස්ලිම් මිනිස්සු
  හිංසා පීඩා විඳිනවා.

  ඔවුන් දෙගොල්ලගෙ චේතනා වෙනස් වීම
  ලොව පුරා සිටින අඳබාල මැරයන්ට අදාළ නෑ.

  ReplyDelete