20150412

නිරාගමික වී නිර්වින්දනය වෙනවාද?

නිරාගමික රටවල්වල අපරාධ අඩුයි.
සිරගෙවල් අඩුයි.
නිරාගමික ක්‍රමය
මිනිසා නිර්වින්දනය කිරීමයි.
වැරදි නොකරන ඔවුන්
ඔවුන්ගේම මනස සිරවී ඉන්නා පිරිසක්.

නිරාගමික සමාජවල
කරුණාව දයාව වැනි හැඟීම් අඩුයි.
නිරාගමික රටවල්වල
වැඩිහිටි නිවාස වැඩියි.
දෙමාපියන් මහළුවූ පසු
රෝහලේදී මරාදැමීම් වැඩියි.
ඒ තීරණ ගන්නා දරුවන් මහළු වූ පසු
ඔවුන්ගේ ඉරණමත් එයමයි.

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ජීවත්වෙන ඔවුන් අතින්
අපරාධ සිදුවන්නේ නැහැ.
හැඟීම් නැති මිනිසුන්ට
වැරදි කරන්න අවශ්‍ය නෑ.
හැඟීම් වලින් කරන පෙළඹවීම නැත්නම්
වැරදි සිදුවන්නේ නැහැ.
ඔවුන් ස්පාර්ක් ප්ලග් එක දුර්වලවූ
පෙට්‍රල් ටැංකි හිඳුණු වාහන වගෙයි.
ගෙවත්තෙන් පිට යන්නේ නැහැ.

අපරාධ කරන්නේ හැඟීම් ඇති මිනිසුන්.
හැඟීම්බර මිනිසුන් ඇති රටවල් වල
අපරාධ වැඩියි.
කරුණාව දයාව වැනි හැඟීම් සහිත මිනිසුන්,
නෑ හිත මිතුරු සබඳතාත් ප්‍රබලයි.
නව සොයාගැනීම්,
මිනිස්බව ඉක්මවායන දක්ෂයන් වන්නේ
හැඟීම් බර මිනිසුන් හැඟීම් පාලනය කරගෙන
නිර්මාණශීලීව හැඟීම් යොදා ගැනීමෙන්.

අපරාධ වලට විසඳුම
හැඟීම්බර මිනිසුන් මදකිපුණු අලියන් මෙන් අල්ලා
නිරාගමික කොට නිර්වින්දනය කිරීම නොවෙයි.

යහපත් සමාජයක් වියයුත්තේ
ආගමෙන් දහමෙන්
ආත්ම දමනය කරන අතර
අපරාධවලට සමානුපාතිකව
දඬුවම් දැඩි කරමින්
නීතිය මනාව පිහිටුවීමයි.

නිරාගමිකත්වය තුළ
නිර්වින්දනය වූ මිනිසා
නිර්මාණශීලීත් නැහැ..
ප්‍රඥාවන්තත් නැහැ.

ඔවුන් නිස්සරණ තත්වයට එන්නේ
ආස්වාදය විඳීමෙන් පසුව
ආදීනව දැකීමෙන් නොවෙයි.

අපරාධ නොකරන නිරාගමිකයන්
ජීවත් වෙන්නේ මෝහයෙන්.
මානසිකව අඳගොලු බිහිරි නිරාගමිකයන්
අපරාධ නොකිරීම අරුමයක් නැහැ.
ඊට අවශ්‍ය මානසික ශක්තිය
ඔවුන් සතුව නැහැ.

හැඟීම් නැති මිනිසා
ඇවිදින මළමිනියක්..
ඔහු ළඟ නරක නැහැ..
ඔහුගෙ ඇති හොඳකුත් නැහැ.

හොඳ මිනිසුන් යනු
නරකට එළඹිය හැකි පරිසරයක
නරකට පෙළඹීමට හැකියාවත් ඇතිව
නරකට යොමු නොවී
ආත්ම දමනයෙන් යුතුව
ජීවත් වෙන සංවේදී මිනිසුන්ය.

ආගමක් දහමක් බිහිවෙන්නෙ
ජීවිතයෙ අත්දැකීම් වලදි
කාමය, භය, තරහ ආදී ආවේග නිසා
සමාජයට හානි වෙන අයුරින් හැසිරී
තිරිසන් සතුන්ගේ මට්ටමට වැටීම
වරදක් ලෙස සලකන මිනිසුන්
ඉන් මිදීමට දරණ ප්‍රයත්නය නිසයි.

මිනිසා තිරිසනාගෙන් මුදාගැනීමට
ශක්තිය ඇති ආගම්
වසර දහස්ගණන් කල් පවතිනවා.
ආගමෙන් දහමෙන් පෝෂණය වෙන මනස
හැඟීම් නිවැරදිව උපයෝගී කරගන්නවා.

ආගමෙන් දහමෙන් පෝෂණය වෙන මිනිසුන්
මිනිසුන් අතර මිනිසුන් ලෙස ජීවත් වෙනවා.

සංවේදී බව රැකගෙන
යහපත් මිනිසුන් ලෙස ජීවත්වන්නට ඇති
සරලම පහසුම මග
ආගම සහ දහමයි..
No comments:

Post a Comment