20150318

සිත දියුණු කරන ක්‍රම දෙකක් තියනවා.සිත දියුණු කරන ක්‍රම දෙක

සිත මේ තියන අපිරිසිදු භාවයෙම තියාගෙන
එක අරමුණක තියාගන්න හුරු කිරීමෙන්
සිතේ අවුල් බව අඩු කරගෙන
මේ තියනවාට වඩා දියුණු කරන්න පුලුවන්.
සමථ භාවනාවෙන් කරන්නෙ ඒකයි..

පොත පත කියවන සිසු සිසුවියන්ටත්..
කිසියම් ශිල්පයක් පුහුණු වෙන අයටත්
හිත එක අරමුණක තියාගෙන
හොරකම්කරන හොරෙකුට වුණත්
මේ චිත්ත දියුණුව තියනවා.
ඒත් ඒ ක්‍රමය තාවකාලිකයි..
ආවේගයක් ආවම හිත කැළඹෙනවා.
සැබෑ දියුණුවක් නොවෙයි..

සැබෑ දියුණුව ලැබෙන්න
සිත පිරිසිදු වෙන ආකාරයට
සිත පවත්වාගත යුතුයි.

සිත අපිරිසිදු වෙන්නෙ
මේ මොහොතෙ සිදුවෙන වෙනස් වීම් වලට
හිත දක්වන ප්‍රතිචාර නිසයි..
අතීතය අනාගතය සිහිකළත්
වෙනස් වෙන්නෙ මේ මොහොතෙ හිතමයි..
1, මේ මොහොතෙ සිදු වෙන දෙයින්
සිත අපිරිසිදු වෙනවා.
2, අතීතයෙ රැස්වුණ අපිරිසිදු වීම් මතු වෙලා
සිත අපිරිසිදු වෙනවා.

මේ වෙලාවෙ සිදු වෙන
වෙනස් වීම් ගැන සිහියෙන්
ඒ සිදු වීම් වලට උපේක්ෂාවෙන් වෙසෙද්දි
1, මේ මොහොතෙ සිදු වෙන දෙයින්
සිත අපිරිසිදු වීම නතර වෙනවා.
2, අතීතයෙ රැස්වුණ අපිරිසිදු වීම් මතු වෙද්දි
සිදු වෙන
වෙනස් වීම් ගැන සිහියෙන්
ඒ සිදු වීම් වලට උපේක්ෂාවෙන් වෙසෙනවිට
ඒ අපිරිසුදු දේවල් නිරුද්ධ වෙනවා.

සිතේ අවුලට හේතු වෙලා තියන
ඒ විදියට ඉවත් වීමෙන්
සිත පිරිසිදු වීම දිගටම කළොත්
සියයට සියය දක්වාම
පිරිසිදු කරන්න පුලුවන්.
සැබෑ ලෙස සිත දියුණු කරනවා කියන්නෙ
දෙවැනි ක්‍රමයටයි..

2 comments:

 1. එක එක වෙලාවට ට්‍රයි කරනවා සිත පිරිසිදුවෙන් ඉන්න කියලා...ඇත්තටම මටනම් කවදාවත් ඔයදේ නම් කරන්න බැරි වෙයි.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. සිත පිරිසිදුවෙන් ඉන්නවා කියල
   ඉන්න පුලුවන් කමක් නෑ..
   ඒ සඳහා පුහුණුවක් අවශ්‍යයි..
   මූලික පුහුණුව දින දහයක්..
   http://vipassanapuhunuwa.blogspot.com/

   Delete