20150315

ආගමිකයන් විවිධයි. විෂමයි. නිරාගමිකයන් සමාන කුලක දෙකක්..
ආගමිකයන් විවිධයි. විෂමයි.
නිරාගමිකයන් සමාන කුලක දෙකක්

ගුරු දක්ෂිණාව සඳහා මිනී මැරූ..
අංගුලිමාල මිනීමරුවා වැනි අයගෙ පටන්
අංගුලිමාල රහතන් වහන්සේ දක්වා
වර්ගීකරණයක් කළ නොහැකි අන්දමට
නොයෙක් ආකාරයේ පුද්ගලයන්
බොදුනු ආගමිකයන් අතර ඉන්නවා.

නිරාගමිකයන් අතර
මම දකින්නෙ වර්ග දෙකක් විතරයි.
සමාජ ශීලී, මත්පැන් පානය කරන,
මොළයෙ දකුණු පසට බර චරිත සහ
තනිව හෝ ගෝලයන් සමග හැසිරෙන,
පොතපත කියවීමට බර
විද්‍යාව, දර්ශනය ප්‍රිය කරන
මොළයෙ වම්පසට බර චරිත.

නිරාගමික කාන්තාවන් අතර
මේ ගුණ දෙකම මිශ්‍රව පවතිනවා.
බොහෝ නිරාගමික කාන්තාවන්
පොත පතට මෙන්ම මත්පැනට ලැදියි.

සමස්ත මොළයම උපයෝගී කර නොගන්නා
එක් පසකට බරව හිතන අය
ආගමිකයන් අතරත් ඉන්නවා.
ඔවුන් අතර ඉන්න
මොළයේ දකුණු පසට බර
නාරි ලක්ෂණ ඇති පිරිමින්
මත්පැන වෙනුවට
භජන් ගැයීමට, උදපූජාවලට
සමථ භාවනාවට යොමු වෙනවා.
මොළයේ වම්පසට බර චරිත
පොත පතට ළැදියාවක් දක්වනවා.
ආගම ගැන තර්ක විතර්ක කරනවා.

ඔවුන්ගෙ ශ්‍රද්ධාව දුර්වලයි.
මමත්වය ප්‍රබලයි
ඔවුන් බොහෝ විට
ගුරුවරුන් මත යැපෙන්නට කැමැත්තයි..
ඔවුන් අතරත් පවතින අදහස්
ආගමික චින්තනයට වඩා
නිරාගමික චින්තනයට බරයි.

මේ ලක්ෂණ ආගන්තුක ලෙස සලකා
ස්වයං අවබෝධයක් ලබන අය තුළ
පරිණාමීයව දක්නට ලැබෙන මේ ලක්ෂණවලින්
ඔවුන්ගෙ ගවේෂණාත්මකබවට හානි වෙන්නෙ නැහැ..
මේ ලක්ෂණ තමන්ගෙ ස්වභාවය ලෙස දකින අය
ඒ ලක්ෂණවලට ඇබ්බැහි වෙනවා.

මේ නිරීක්ෂණ
ඔබ ඔවුන් දකින ආකාරයට වඩා
වෙනස් වෙන්න පුලුවන්.
එහෙම නම්
ඔබ දන්නා නීරාගමිකයන් දෙස
වඩාත් සැලකිල්ලෙන් බලන්න..
ඉහත කී වර්ගවලට අයත් නොවෙන
නිරාගමිකයන් ඔබ දන්නවාද?

මිනිසුන් නිරාගමික වන්නට
හේතු තුනක් තියනවා.
1 දුශ්ශීල ජීවිත ගත කිරීම.
2, සිතේ කැළඹිල්ල සහ
සිතේ අරමුණු විරහිත බව.
3, තමන්ට ගෝචර නොවෙන,
ගෝචර කරගත නොහැකි දර්ශන වලට
දෘෂ්ඨිගතව වහල්වීම.

උපතින් හෝ පොත පතේ දැනුමෙන්
ආගමිකයන් ලෙස හඳුන්වන නමුත්
පැවැත්මෙන් නිරාගමිකයන් වන අය තුළත්
ඉහත දැක්වූ ගුණාංග වලින්
මුල් දෙක හෝ තුන්වැන්න පවතිනවා.

මේ අන්තවලට ගමන් නොකරන
සැබෑ ආගමිකයා ධාර්මිකයි.
ඔහු ධාර්මික වන්නේ
කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හෝ
දෙවි කෙනෙකුට හෝ
පොතපතට වහල් වීමෙන් නොවෙයි.
අධාර්මික දිවි පැවැත්ම තුළ
තමාගේ ජීවිතය පිරිහෙන බව
අත්දැකීමෙන්ම දන්නා නිසයි.

ආගමිකයාට හෝ
නිරාගමිකයාට නොව
ධාර්මිකයාට ගරු කරන්න.

සාර්ථක ආගමිකයෙක් ධාර්මිකයි.
සාර්ථක නිරාගමිකයෙක් ධාර්මිකයි.

No comments:

Post a Comment