20150219

ආගම ප්‍රතික්ෂේප කළත් ඔබේ සජීවී බව රැකගන්න • Janith Wimukthike  දිව්‍යලෝක,අපායන්,කර්ම විපාක, සංසාරය යන වචන නැතුව ඔබේ ආගම ගෙනියන්න පුලුවන්නම් මම ඔබ සමඟ එකඟ වෙනව
  ==================================================


  .Janith
  පටිච්ච සමුප්පාදය දැනගත් තැනැත්තා ධර්මය දන්නේය
  ධර්මය දැනගත් තැනැත්තා පටිච්ච සමුප්පාදය දන්නේය

  කියලා බුදුන් වහන්සේ කිව්වා.
  ඒ තුළ ඔබ කියන වචන නැහැ.
  • බුදු දහමෙහි ප්‍රායෝගික මාර්ගය වන
   සතර සතිපට්ඨානය තුළ ඔබ කියන වචන නැහැ.
   1, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
   2, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
   3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
   4, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
   5, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
   “එකම මාර්ගය” සතර සතිපට්ඨානයයි.
   කවර වූ සතරෙක්ද?
   ___මහණෙනි, යම් මහණෙක්,
   1, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
   පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
   කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
   2, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
   පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
   [කයෙහි වෙනස් වීම්]
   වේද්නා වල වේදනා අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
   3, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
   පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
   සිතෙහි සිත අනුව දකිමින් වෙසෙයි,
   4, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
   පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
   [සිතෙහි වෙනස්වීම්]
   දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

  • නිරාගමිකයන් බුදු දහම නොදන්නා නිසයි
   ඔවුන් බුදු දහම හෙළා දකින්නෙ.

   තමන් තුළ හා බාහිර ලෝකයේ සිදුවෙන දේ ගැන
   සිහියෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් වෙසෙන්න
   දිව්‍යලෝක,අපායන්,කර්ම විපාක, සංසාරය අවශ්‍ය නැහැ.

   දිව්‍යලෝක,අපායන්,කර්ම විපාක, සංසාරය...
   විද්‍යාවට විශ්වය ප්‍රසාරණය වීම වැනි

   මිනිස් ජීවිතයට ඍජුව අදාළ නැති
   සමහරුන්ගෙ මානසිකත්වයට අවශ්‍ය දේවල්..

  • බුදු දහම ගැන කතා කරන්න
   ඉන් ලැබිය හැකි ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරන්න
   මේ මොහොත ගත්තත් ඇති..
   මීට කලින් මොහොතවත්
   මීළඟ මොහොතවත් අවශ්‍ය නැහැ..

   බුදු දහමට අනුව දකිනවා නම්
   ඔබට මේ මොහොතෙත් නොපෙනෙන
   බොහෝ දේ දැකිය හැකියි.
   ඔබ ඉන්නෙ සිහියෙන් නොවෙයි..
   මේ මොහොතෙ
   ඔබ අවට ඇසෙන ශබ්ද
   කොතරම් තියනවද.?
   ඒ ශබ්ද
   මෙතෙක් ඔබට නොඇසුණේ ඇයි??
   ඔබ ඉන්නෙ සිහියෙන් නොවෙයි..

   අනික් හැම ඉන්ද්‍රියයකටම
   සිත යොමු කරන්න.
   ඒ හැම එකක්ම පසුවෙන්නෙ අඩ නින්දෙ..
   ඔබ ඉන්නෙ සිහියෙන් නොවෙයි..

   සිහිය නැති නිසා
   උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අවශ්‍යත් නෑ..
   ඔබ ඉන්නෙ මෝහයෙන්..
   මෝහයෙන් පසුවෙන කෙනෙකුට
   දහමක් අවශ්‍ය නෑ.

   දහම අවශ්‍ය වෙන්නෙ
   සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට...
   හිත දමනයක් නැති...
   ඒත් සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට.

   සිහිය දියුණු කරන්නට
   දිව්‍ය ලෝක, සසර අවශ්‍ය නැහැ.
   මීට කලින් මොහොතවත්
   මීළඟ මොහොතවත් අවශ්‍ය නැහැ..
   මේ මොහොත ප්‍රමාණවත්..

   ආගම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම්
   ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
   ඒත් ඒ සමග ඔබේ සිතේ තියන
   සජීවී බව, සංවේදී බව
   ප්‍රතික්ෂේප නොකරන්න..

   ලුණුවල ලුණු රස නැති වුණොත්
   ඒ ලුණුවලින් ඇති ඵලය කුමක්ද.?සිහිය රැකගන්න..
   සිහිය දියුණු කරන්න.
   1, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
   2, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
   3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
   4, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
   5, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
   “එකම මාර්ගය” සතර සතිපට්ඨානයයි.

 • 3 comments:

  1. මේ මොහොතේ නිවැරදිව ජීවත් වන්නේ නම්.. සදාකාලිකව නිවැරදි විය හැකියි.

   සෑම මොහොතකම සිහියෙන් සිටීම පමණක් ඇති.

   ReplyDelete
   Replies
   1. මොනවා ගැනද සිහියෙන් සිටිය යුතු...???

    Delete