20141119

ඔබේ චරිතය හඳුනාගන්න.මිතුරන් පස් දෙනෙක් රාත්‍රී සාදයකට යනවා.

එක් මිතුරෙක් රිසි පරිදි මත්පැන් බීලා
රිස් පරිදි නිදැල්ලේ හැසිරෙනවා.
කයිවාරු ගහනවා... නටනවා.

දෙවැනි මිතුරා සිල් රකින කෙනෙක්.
ඔහු මේ සියල්ල පිළිබඳව ද්වේශයෙන්
සාදයත්, මත්පැන් පානයත්,
අවිචාරවත් හැසිරීමත්
දැඩි ලෙස විවේචනය කරනවා.

තුන්වැනි මිතුරා
බීල නටන්න හිතේවි කියල හෝ
බීල නටන අය ගැන
කෝපයක් ඇති වෙයි කියලා හෝ..
නිදිමත වෙයි කියලා හෝ
අසල තිබුණ යමක් අරන්
අහුවෙන දෙයක් කියවනවා.

හතර වෙනි මිතුරා කාල බීලා
තමන්ගෙ පුටුවෙ නිදි.
ඔහු මේ කිසිවක් දන්නෙ නෑ.

පස් වැනි මිතුරාට මේ සියල්ල දකිනවා.
ඒ සියල්ල ඔහුට දැනෙනවා. හැඟෙනවා.
මත්පැන් බීලා
විනෝදයෙන් කල් ගත කරන මිතුරාත්
ද්වේශයෙන් හැසිරෙන සිල්වතාත්
වෙනත් අරමුණකට හිත යොමු කරගෙන
තමන්ගෙ ලෝකයක ඉන්න මිතුරාත්
සිදුවෙන කිසිවක් නොදැන
මෝහයෙන් නින්දට වැටී සිටින මිතුරාත්
ඔහුට පෙනෙනවා.
සාදය පවතින ආකාරයත්
මොහොතින් මොහොතට වෙනස් වෙන ආකාරයත්
ඔහුට පෙනෙනවා. දැනෙනවා. හැඟෙනවා.
ඒ සියලු තොරතුරු දකිනවිට ඇසෙන විට
ඔහුතුල උපදින හැඟීම් ආවේග ගැනත්
ඔහුට සිහිය තියනවා.
ඇතුළතත් බැහැරත් සියල්ල දකිමින්, අසමින්,
හැඟීම් සහ සිතුවිලි ඇතිවෙද්දි
ඒ සියල්ල වෙනස් වෙන ආකාරයත් දකිමින්
හැම දෙයක් මැ දැනෙන සිහියෙන්
සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙන ඔහු
ඒ කිසිවක් කැමැත්තෙන් අල්ලා ගන්නෙත් නැහැ..
අකැමැත්තෙන් ප්‍රතික්ෂෙප කරන්නෙත් නැහැ.
නිවුණු සිතින් කල් ගත කරලා
සාදය හැරයන්න අවස්ථාව පැමිණෙනතුරු
සැනසිල්ලෙන් ඉන්නවා.

අපි හැම දෙනෙක්ම
මුල් අවස්ථා හතර අතර
එකින් එකට මාරු වෙමින්
නොකඩවාම පසු පස එන දුකෙන්
මිදෙන්න වෑයම් කරනවා.

මේ එක් එක් චරිතය රඟපාන අවස්ථාවන්හි
මම දැන් රඟපාන්නෙ මේ චරිතයයි
මා වෙනස් වෙන්නෙ මේ මේ විදියටයි
කියා දකින්න ඔබට පුලුවනි නම්
ඔබ කල් යාමේදී
පස් වැනි අවස්ථාවෙ තැනැත්තා බවට
කෙමෙන් කෙමෙන් පත්වෙයි.

බුදු දහම අනුව
සතර සතිපට්ඨානයෙන් වෙසෙමින්
පුහුණුවෙන  විදසුන් වඩන්නෙක්
පස් වැනි අවස්ථාවට පත් වී
සියල්ල වෙනස් වෙන ආකාරය දකිමින්
හැම දෙයක් මැ දැනෙන සිහියෙන්
සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙන ඔහු
ඒ කිසිවක් කැමැත්තෙන් අල්ලා ගන්නෙත් නැහැ..
අකැමැත්තෙන් ප්‍රතික්ෂෙප කරන්නෙත් නැහැ.
නිවුණු සිතින් කල් ගත කරලා
සාදය හැරයන්න අවස්ථාව පැමිණෙනතුරු
සැනසිල්ලෙන් වෙසෙනවා..

මේ මොහොතේ
මේ සටහනට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ
කී වෙනි මිතුරා ලෙසද?
ඔබට පිළිතුරක් නැත්නම්
ඔබ හතර වැනි ආකාරයේ පුද්ගලයෙක්.
නින්දෙන් පිබිදෙන්න.
පස්වැන්නා මෙන් හැසිරෙන්නට
සුදුසුකම් ඇති කෙනෙක් විය හැකියි, ඔබ .

No comments:

Post a Comment