20141015

ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තේරුම් ගත් ඒ මොහොත...


මා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අගය කරන්නේ
විඳිමින් සිටින දුක් වේදනා සියල්ල මැද
ඔහු කුරුසියේ ඇණ ගැසූ අයට මෙත් වැඩූ මොහොත අනුවයි...

http://hdw.datawallpaper.com/nature/jesus-on-cross-322736.jpg
 
වසර විස්සකට පමණ පෙර
වෙන කෙනෙකුගෙ වරදින්
මගේ මහපටැඟිල්ල
බරපතල ලෙස තුවාල වුණා.

ඒ වේදනාව මගේ උරහිස දක්වාම පැතුරුණා.

ඒත් මට අර පුද්ගලයා ගැන
අබමල් රොණකවත් ද්වේශයක් පහළ වුණේ නැහැ.
පුහුණු වී සිටි උපෙක්ෂාව නිසා මනසේ සන්සුන් බව රැකුණා.
ඒ සන්සුන් බව සත්‍යය දකින්නට මට උපකාර වුණා.

ඔහු ඊට වගකිවයුතු නැති බව
මට වටහාගන්නට හැකි වුණා.

විපස්සනා වඩන්නට පෙර නම්
මම ඒ වේදනාවෙන් වියරු වැටෙයි..

මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තේ
ඒ මොහොතෙයි.

No comments:

Post a Comment